A hatékony ima

 

A spirituális út fontos elemei az imák. A szellemi oldallal való kapcsolatfelvétel egyik leghatékonyabb eszköze. Főleg akkor, ha tudjuk, hogyan kell hatékonnyá tenni e szellemi "beszélgetéseket". Isten mindig figyel rád, és mindennek a tudatában van, amit gondolataiddal, szavaiddal, imáiddal kérsz. Figyelj! Ebben a tekintetben a negatív gondolatok, aggodalmak is imák - harmadik dimenziós imák.

Az imák leggyakrabban kérésként/kérdésként vagy óhaj/kívánság formájában hangzanak el. Látni fogjuk azonban, hogy a hatékony ima a kijelentésként/megerősítésként is vagy hálaadás formájában is elhangozhat. Ezért a hálaadás kérdését itt – az imáról szóló fejezetben - fogjuk tárgyalni, de a kérések csoportjába tartozó „áldás”-nak külön fejezetet szánunk.

A hatékony ima rövid és lényegre törő, hiszen "jól tudja Mennyei Atyánk, hogy mi van a szívünkben", ezért teljesen fölösleges hosszan ragozni, mit szeretnénk.

Őszinte, szívből jövő és ezért sokkal hatékonyabb egy saját szavainkkal elmondott rövid könyörgés, mint valamilyen betanult és minden odafigyelés nélkül "ledarált" klasszikus ima.

Mindig a tiszta szándék vezeti.

Koncentrált, átélt, amíg elmondom, nem csak figyelek a szavakra, de átérzem a szavak mögött meghúzódó jelentést és érzelmeket. Látomás szerű. Megélem az imát. (Ezt is sokkal könnyebb a saját szavainkkal, kifejezéseinkkel elmondott és érzelmi töltésünkkel felruházott ima esetén.)

Beszélgetés jellegű, kétoldalú. Nem csak kijelentés, közlés, hanem figyelem is a "válaszra". Ami adott esetben lehet teljesen konkrét válasz is, de az is gyakori, hogy megérzem azt, hogy az ima meghallgatásra került.

Egyenrangú felek között zajlik. Őszinte, adott esetben kérő, alázatos, de soha nem megalázkodó. Az Isten és angyalai felé küldött panaszkodás, megalázkodás, alkudozás és a manipulatív kérések nem hallgattatnak meg.

Előremutató, pozitív, a célt mutató kijelentéseket használ, elvárja és hiszi, azt, hogy a kérése teljesülni fog. Nem arról szól, hogy mit nem szeretnél.

A cél kijelölésére szorítkozik és nem tervezi meg annak "elérési útvonalát". Tudja és hiszi, hogy az általa kijelölt cél számtalan úton elérhető és nem korlátozza le azzal a teljesülés lehetőségét, hogy egy be nem tartható - és az általa még nem ismert - körülmények által könnyen megváltozó konkrét útvonalat tervez céljának eléréséhez.

Minden érintett számára a lehető legjobb eredményt biztosítja. Tudd, hogy ez esetleg nem úgy fog teljesülni, ahogyan te kérted. Lehet, hogy Isten valami jobbat tartogat számodra. (Ennek a gondolatnak mindig ott kell lebegni az ima hátterében, de még jobb, ha konkrét kijelentés formájában el is hangzik az imában.)

Még erősebb az ima, ha "ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben és úgy imádkoznak". Kérj meg másokat, hogy imádkozzanak veled egy közös cél érdekében, és az ima hatékonysága többszörösére emelkedik.

További segítséget jelent, ha hangosan kimondjuk vagy leírjuk, lerajzoljuk kívánságunkat. Mind a hangos kimondás, mind a képi megjelenítés erősíti a kívánság beteljesedésével kapcsolatos elvárásunkat és hitünket.

Az imák "típusai" egyben - úgy gondolom - az imádkozó szellemi fejlődésének, hitének is mérőfokai. Az alábbi típusok elkülönítésének van jelentősége:

Könyörgés, kérés típusú imák: Ezekben az imákban csak kérünk. Óvatosan, megalázkodva vagy határozottan, esetleg kérdőre vonóan, de az imában csak kérelmek hangzanak el. A kérelem mögé a legnehezebb odatenni, illetve oda érezni azt, a hitet és elvárást, hogy amit kérek annak a megtörténtét valóban el is tudom hinni és elfogadom azt a tényt, hogy meg is érdemlem kérésem teljesedését.

Kijelentő típusú imák: Ezekben az imákban az eredményt mintegy elvárva már nem kérésként, hanem kijelentésként hangzanak el azok a kérések, elvárások, amelyeket az imádkozó kér, illetve közöl Istennel: Óhajait mintegy kisugározza a "Világmindenségbe", hittel és elvárással, annak tudatában, hogy amennyiben ez a hit és elvárás szívből jövő, akkor a kijelentett dolognak teljesülnie kell. E típusú ima mögött általában nagyobb hit, eredménybe vetett bizalom áll, ezért aki belső hittel, így tudja elmondani imáját, annak nagyobb eséllyel is teljesülnek kívánságai.

Hálaadó imák: Az imádkozás legmagasabb szintje, az amikor valaki hálát tud adni egyrészt a helyzetéért, másrészt, a jövőre vonatkozó kéréseit is oly módon tudatja a Teremtővel, hogy már előre hálát ad annak teljesüléséért. A jelen helyzetért adott hála hatalmas megnyugvást és egy abszolút pozitív életszemléletet takar. Aki így tud szívéből, őszintén imádkozni, az elfogadja azt, hogy élete pontosan ott tart, ahol tartania kell, pontosan ott van, ahol lennie kell, azok az emberek veszik körül, akiknek ebben a helyzetben körülötte kell, legyenek. A jelenben él. Nem rágódik a múlton és nem arra vágyik, hogy majd a jövőben - amikor a körülményei így vagy úgy megváltoznak, akkor - boldog lesz. Itt és most elégedett önmagával és a körülményeivel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem akar fejlődni, akár változni, de a jelenét elfogadva biztos alapot teremt magának a változásokhoz. Azt is tudja, hogy nem biztos, hogy minden pontosan úgy fog végbemenni, ahogyan tervezi, ezért csak a célt tűzi ki és hagyja, hogy a cél elérésének útvonalát, a körülményeket a "sors" teremtse meg. Az elérni kívánt cél hittel teli, hálaadás formájában elhangzó kinyilatkoztatása olyan információs és energetikai feltételeket hoz létre a Világmindenségben, amelyek, nagyságrenddel megemelik a cél beteljesülésének valószínűségét.

Természetesen - amennyiben a magabiztos hit, a minden érintett számára pozitív eredmény tudása, az elvárás és az eredmény elfogadása iránti alázat ott él az ima elmondójának szívében - bármilyen formában elmondható egy ima. Az esetek többségében a három "típus" együttes alkalmazása a jellemző. Az őszinte odafordulás esetén szinte magától - mintegy sugallatként - jönnek a szavak és a formulák. És biztos, hogy az lesz a leghatásosabb...

Még egy gondolat fontosságát ki kell emelni az imákkal kapcsolatosan - csak akkor működik az égiekkel való kapcsolat, ha kérjük - "kérj, higgy és megadatik" - akár a Teremtő, akár az angyalok, a Felemelkedett Mesterek segítségét akarod igénybe venni, az csak a te kérésedre működik. E nélkül - a szabad akarat törvényét tiszteletben tartva - nem tudnak segíteni neked.

 

Forrás: www.gyogyítoharcos.hu

 

Káros mellékhatásokkal járó megoldások helyett

 

Eláruljuk önmagunkat, és azután később minden területen problémáink adódnak ebből. Eláruljuk az álmainkat, és meghal bennünk valami. Csak nem tudjuk, hogy MI haltunk meg. MI voltunk az a valami.

A megoldás, a rehabilitáció eszköze az őszinte és teljes kommunikáció. Igazán annyira egyszerű, de annyi okot találunk ki magunknak, hogy miért ne tegyük meg. De ha jól megnézzük, valójában ezek az okok MIND hamisak.

A nyílt kommunikáció vezet ki az elkülönültségből és a belső magányból. A „káros mellékhatásokkal járó megoldások” helyett el kell kezdeni felvállalni önmagunkat, és KIMONDANI azt, ami valójában bennünk van. Ez a nehezebb út, de tapasztalatom szerint egy napsütéses, virágos rétre vezet, ahol a boldogság virágait osztogatják.

 

(Paeli Suutari)

 

Valódi támasz

 

Családban, munkahelyen sokszor nem az erősre támaszkodunk, hanem a gyöngére. Ez nem mindig jó, mert rendszerint kihasználjuk azt, aki mindenre kész, aki mindenre igent mond.

Miért teszi ezt? – Mert magányos, szeretetre szomjas és szeretné megnyerni munkatársai, családja szeretetét. Ezt észreveszik és kihasználják, és minden terhet ráraknak, mindent vele csináltatnak. – És a tragédiája: igazából nem is szeretik. Azért nem, mert rossz a lelkiismeretük vele szemben. Tisztában vannak azzal, hogy csak kihasználják, és ezt a rossz lelkiismeretet kivetítik rá, és kígyót-békát mondanak rá.

A szeretet kolduló, mindenki helyett mindent elvégző ember jól vigyázzon! Kifacsarják és eldobják! Nem kap igazi szeretetet, mert rossz vele szemben az emberek lelkiismerete.

Az a jó, ha olyan valakire támaszkodunk, aki maga is támaszkodik. Aki nem állítja, hogy erős. Aki bevallja, hogy éppúgy nyomorult, gyönge, mint bármelyik testvére. Mégis érzed rajta, hogy minden nyomorultságában, gyöngeségében, elesettségében, bűnei között is azért van tartása.

Ha ezt valaki megérzi a másikban, neki bátran elmondhat bármit, mert éppen olyan nyavalyás, mint ő. Ismeri a betegségeit, hisz épp olyan beteg, mint ő. Ismeri a bűneit, nem különb senkinél, csak jobban fogódzik, és mivel fogódzik, más is belecsimpaszkodhat. Az Úr pedig elbírja kettőjüket is.

 

(Gyökössy Endre)

 

Fohász

 

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak 

erőt kérek a hétköznapokhoz. 

Taníts meg a kis lépések művészetére! 

 

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és 

forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és 

tapasztalatokat! 

Segíts engem a helyes időbeosztásban! 

 

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú 

vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! 

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak 

átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem 

a váratlan örömöket és magaslatokat! 

 

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! 

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, 

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó

ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! 

 

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő 

bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! 

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások 

mondják meg nekünk. 

 

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. 

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! 

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. 

 

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb

és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! 

 

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és

a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot

közvetíthessek! 

 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 

Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

(Antoine de Saint-Exupéry)

 

Ne ítélkezz!

 

Amikor ítélkezel, nem a másik embert minősíted, hanem önmagadat. Csak az zavarhat a másik emberben, amit elutasítasz lényedben. Amivel nem akarsz szembenézni. A másik ember csak a tükröt tartja eléd, hogy tudd, mit kell gyógyítani lelkedben. 
Nem számít, ki milyen, csak az a lényeg, hogy hajlandó legyen a változásra. 
Az ítélkezéssel félelmeid törnek elő, hiszen valamikor valahol már átélted azt, ami nem tetszik a másikban. Pont ezért kelt ellenérzést Benned. Ideje szembenézni lelked rejtett fájdalmaival. 
Fogadj el mindenkit úgy, ahogy van, és köszönd meg nekik a tanítást, amit adnak. Ne ítélj, hogy ne ítéltess!
 
Írta: Mohácsi Viktória
Forrás: elozoeletek.blogspot.hu
 
 

Lépj túl a kritikán!

 
Minden ember, aki másokat kritizál, önmagát minősíti. Sosem ítélhetünk el senkit, hiszen nem tudhatjuk, mi van a lelkében. Nem tudjuk, mit rejt a múltja, milyen fájdalmakat, sérüléseket és feladatokat hozott magával erre az életére. Nem látjuk azokat a mintákat, melyeket a szülőktől örökölt, és azt, mi mindenen kellett keresztül mennie ahhoz, hogy idejusson. Mindenkinek megvan a saját története. Senki sem értékesebb vagy értéktelenebb a másiknál. Ha valaki ezt sugallja feléd, annak jobb, ha minél előbb hátat fordítasz. 
Tudd, hogy a Téged érintő kritikák a másik ember nyomorúságáról és keserűségéről szólnak. A kritizáló ember sosem elégedett az életével. Csak azt vesszük észre a másikban, ami bennünk is ott van. Így saját nyomorúságát és kisebbrendűségi érzését próbálja beléd sulykolni. Azért akar a földbe döngölni, hogy hatalmasabbnak, jobbnak érezhesse magát. Sebzett lélek megsebzi a másikat. Keresztül akar taposni Rajtad, hogy többnek érezhesse magát. De ez nem Rólad szól, hanem önmaga előtt is letagadott boldogtalanságáról. Konfliktusa tehát nem veled van, hanem saját magával. 
Te csak szeresd magad, és semmilyen kritika nem fog kibillenteni egyensúlyodból.
 
 
Írta: Mohácsi Viktória
Forrás: elozoeletek.blogspot.hu
 

Képtelen vagy tenni magadért?


Megfigyelted, hogy a családban második gyermekkel, egy kicsit másképp bánnak a szülők? Az idősebb gyereket úgy szocializálják, hogy te vagy a nagyobb az erősebb az okosabb, ezért vigyázz a kisebbre mivel ő erre még képtelen. Máris kiosztották a szerepeket. A család tudattalanjában a kicsi mindig a gyámoltalanabb marad. A kisgyermek kételkedés nélkül elhiszi ezt magáról, mivel a szülőre „Istenként” tekint. Elhangzik a néma kiáltás, segíts nekem hiszen én képtelen vagyok segíteni magamon.. Egész gyerekkorában azt érzi a lába nyomába sem ér, az ő nagy, erős és okos testvérének.
 

Láttál olyan családot, ahol a kisebb gyerek a szülei nyakán maradt, akár fizikálisan, akár energetikailag? Állandóan támogatni kell szegényt, mert képtelen segíteni magán. A láthatatlan energetikai kötelék automatikusan működik. Ez mindkét fél számára teher, de senki nem tudja, hogy miért van így és hogyan lehet ezt megszüntetni. Miért lesz valaki ilyen ember? Senki sem hibás! Leszületésünkkel a megoldandók listáján magunkkal hoztuk. A családba is fellelhető, vizsgáljuk meg a felmenőket.
 

A duális világra jellemzően mindkét minőség bennünk van. A helyzettől és a félelem nagyságától függ, hogy melyiket működtetjük. A szorongás leblokkol minden energetikai folyamatot és valóban képtelenekké válunk... Ilyenkor kifogásokat gyártunk és (vagy) bekapcsolunk egy tudattalan menekülési stratégiát (megbetegszünk). Az életben, van, amit meg lehet úszni, és van, amit nem. Azt tapasztaltam, hogy ez a típus nincs jóba az ÉLETTEL, csak TÚLÉLNI akar. Ő az, akinek mindig félig üres a pohara! Ez nem jó, vagy rossz ez VAN, ezt „kell” szeretni. Szó szerint!!
 

Te is ebbe a csapatba játszol? A jó hír , hogy nem kell tovább így élned! A félelmet, aggodalmat meg lehet szüntetni a figyelmed és az elfogadásod által. Tudatosítsd mikor, miben akadályozott meg ez tudattalan hitrendszer? Hányszor gondoltad ezt: félek ez nekem nem sikerül, KÉPTELEN vagyok rá? Most állj bele és éld át a szorongást, a félelmet. Ez a tudatos megélés, a világ legegyszerűbb energetikai blokkoldása, néhány perc alatt megszűnik, annyi amennyi most átalakítható. Hányszor kell megtenni, hogy a félelem végleg megszűnjön? Ahányszor csak felbukkan. Sokszor!! Legyél éber, mindig csípd nyakon. Hidd el KÉPES vagy rá!

 

Forrás: angyalokhaza.hupont.hu

 

A család segítő ereje

 

Kedves szomszédom panaszkodott, hogy a fia évek óta nem talál munkát. Ismerem a fiút és azt javasoltam a mamának (nem foglalkozik spirituális dolgokkal), hogy mától kezdve mind a ketten bizakodóan, szeretettel gondoljunk a fiára, aki képes magának munkát találni. Ez egy vasárnapi nap volt. Csütörtökön, négy napra rá, a mama becsöngetett és kissé csodálkozva közli, hogy a gyerek kedden két állásajánlatot kapott és ma már munkába is állt. Két nap, kb. két évvel szemben.


Hogyan lehetséges ez? Gyerekkorában a szülei úgy gondoltak rá, hogy ez a gyerek nem annyira ügyes nem is olyan talpraesett, mint a másik két gyerkőc. Ezt a rezgést ő árasztotta magából, így a szülők és a környezete is ezt érzékelte. Kicsi kora óta tudattalanul, ezzel az önbizalom hiányos rezgéssel, jár kel a világban. Amint bent úgy kint. Hát persze, hogy csak ő nem kap munkát. Minden elutasítással tovább erősíti a régi téveszméjét. A mókuskerék beindul lefelé, egyre mélyebben éli át, a képtelen vagyok (bármire) munkát találni rezgését. A szülei is minden alkalommal, amikor ránéznek, némán vagy hangosan, de közlik vele, hogy valami baj van vele. Váltakozva sajnálják vagy dühösek rá, de semmiképpen sem pozitív érzéssel fordulnak felé. A család, a testvérek, a barátok, a gondolataikkal, a sajnálkozással, az aggodalommal stb. TUDATTALANUL fenntartják a felszínen lévő önértékelési zavarát.
 

Mi történt, amikor megváltoztattuk, mi ketten a vele kapcsolatos gondolatainkat és érzéseinket? Akire pozitívan gondolunk, és szeretet küldünk felé, "veszi az adást”. Az új energia megemeli a rezgését. A magasabb frekvencia hatására megnyílnak az energiacsatornái. A fény teret ad a másik pólusú minőség kiáradásának. Hogy milyen változást okoz benne, az már az Univerzum és az ő kettőjük dolga.
 

A környezetünkben megfigyelhetjük önmagunkat. Milyen "szerepet" játszottunk eddig? A régi bevésődéseket a MOST-ban átírhatjuk! Senki sem hibás, nincs vita, nincs vádaskodás. Magunkon, belül változtatunk és a világunk csendben átalakul!! Ez az új világ sokkal jobban tetszik nekem! Imádok így ÉLNI!

 

Forrás: angyalokhaza.hupont.hu

 

0.013 mp